Kontakt


Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik

Tel.: 81 826 41 26

NIP: 715 15 37 701

Obwód Drogowo Mostowy nr I w Spławach

ul. Ostrowiecka 18, 23 -200 SpławyObwód Drogowo Mostowy nr II w Szastarce

Szastarka Stacja 145, 23-225 Szastarka
Godziny pracy:

poniedziałek – piątek w godz.: 7:00 15:00

Adres ePUAP:

/ZDP_Krasnik/SkrytkaESP

Stanowiska:

Dyrektor

mgr inż. Marta Gajewska

Tel.: 81 826 41 26

E-mail: dyrektor@zdp-krasnik.pl

Z-ca Dyrektora

mgr inż. arch. Michał Kondracki

Tel.: 81 826 41 26

E-mail: zastepca@zdp-krasnik.pl

Sekretariat

.

Tel.: 81 826 41 26

E-mail: sekretariat@zdp-krasnik.pl

Obwód Drogowo-Mostowy Nr 1 w Spławach

Tadeusz Dziurda

Tel.: 81 884 30 71

Tel.: 725 120 180

E-mail: odm.splawy@zdp-krasnik.pl

Obwód Drogowo-Mostowy Nr 2 w Szastarce

mgr Wojciech Łojek

Tel.: 15 871 41 15

Tel.: 665 530 520

E-mail: odm.szastarka@zdp-krasnik.pl

Zamówienia Publiczne

.

Tel.: 81 826 41 23

E-mail: zamowienia@zdp-krasnik.pl

Księgowość

.

Tel.: 81 826 41 28

 

Główny Księgowy

.

Tel.: 81 458 11 54

E-mail: ksiegowosc@zdp-krasnik.pl

Kadry

.

Tel.: 81 825 34 40

E-mail: kadry@zdp-krasnik.pl

BHP

.

Tel.: 81 826 41 28

E-mail: bhp@zdp-krasnik.pl

Usuwanie pojazdów, holowanie pojazdów, szkody powstałe na drodze powiatowej

.

Tel.: 81 458 12 55

E-mail: zielen@zdp-krasnik.pl

Kierownik ds. utrzymania

.

Tel.: 81 825 21 07

E-mail: utrzymanie@zdp-krasnik.pl

Uzgodnienia, zajęcie pasa

.

Tel.: 81 826 41 30

E-mail: uzgodnienia@zdp-krasnik.pl

Dział utrzymania dróg. Uzgodnienia, wydawanie warunków na budowę/przebudowę zjazdu

.

Tel.: 81 825 21 07

 

Inspektor Nadzoru

.

Tel.: 81 825 21 07

E-mail: budowa@zdp-krasnik.pl

Wycinka drzew

.

Tel.: 81 826 41 30

E-mail: siec.drogowa@zdp-krasnik.pl

Kierownik sekcji Administracji

.

Tel.: 81 826 41 30

E-mail: administracja@zdp-krasnik.pl

Organizacja Ruchu Drogowego, Przystanki

.

Tel.: 81 458 12 57

E-mail: brd@zdp-krasnik.pl

Skip to content