Remont drogi powiatowej Nr 2631L Ratoszyn- Wierzbica w miejscowości Wierzbica-Kolonia w gminie Urzędów

Zadanie pn.: „Remont  drogi powiatowej Nr 2631L Ratoszyn- Wierzbica w miejscowości Wierzbica-Kolonia w gminie Urzędów”.

Całkowita wartość inwestycji: 929 033,69 zł

Dofinansowanie inwestycji w ramach środków z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH wyniosło: 464 516,00 zł

Okres realizacji: 2020-2021

W ramach inwestycji kompleksowo wyremontowano odcinek drogi powiatowej nr 2631L o długości  2,214 km w gminie Urzędów łączący powiat kraśnicki z powiatem opolskim.

Zakres robót obejmował m.in:

  • remont regulacji wysokościowej gruntu na starych poboczach i wykonano nowe pobocza szerokości 1,00 m ulepszone kruszywem łamanym  frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu, po obu stronach drogi na łącznej długości 4388 m
  • remont nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50m i długości 2,214km
  • wyremontowano przepusty w ilości 2 szt.
  • poprawę systemu odwodnienia całości pasa drogowego  poprzez oczyszczenie przepustów.
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze poprzez wykonanie oznakowania poziomego (linie przystankowe) i ustawienie oznakowania pionowego (19 szt. znaków drogowych)
  • poprawę bezpieczeństwa poprzez ustawienie barier energochłonnych z elementami odblaskowymi na długości 136m.

Środki finansowe uzyskane w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH zostały przeznaczone na remont odcinka drogi powiatowej nr 2631L w miejscowości Wierzbica Kolonia celem opłacenia należności Wykonawcy w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie.

Harmonogram projektu:

1. Roboty przygotowawcze (rozbiórkowe, ziemne) Marzec – listopad 2021
2. Wykonanie podbudowy Kwiecień – maj 2021
3. Wykonanie nawierzchni Maj – wrzesień 2021
4. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu Październik – listopad 2021
5. Odwodnienie Lipiec – wrzesień 2021
6. Roboty wykończeniowe Wrzesień – listopad 2021

Grafika Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych [595x397]

Skip to content