Przebudowa drogi powiatowej nr 2718L Trzydnik – Potoczek od km 0+050,00 do km 7+500,00

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718L Trzydnik – Potoczek od km 0+050,00 do km 7+500,00”

Okres realizacji zadania:  05.2020 r. –  06.2021 r.

Kwota dofinansowania: 1 474 645,00 zł

Wartość inwestycji: 2 949 292,01 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu kraśnickiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

  • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
  • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
  • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych i poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Zakres robót obejmował m.in.:
1) przebudowę i budowę chodników o długości 1 140 mb,
2) budowę zatok parkingowych,
3) budowę bezpiecznych przejść dla pieszych w ilości 1 szt.,
4) poprawę systemu odwodnienia całości pasa drogowego, poprzez wbudowanie przepustów,
5) budowę 4 szt. zjazdów publicznych,
6) poprawę bezpieczeństwa poprzez montaż barier energochłonnych na długości 88 mb.

Harmonogram projektu:

Lp. Etapy projektu Okres realizacji
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe czerwiec – sierpień 2020
2. Roboty ziemne lipiec – wrzesień 2020
3. Wykonanie podbudowy i nawierzchni lipiec – październik 2020
4. Wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok wrzesień 2020 – listopad 2020
5. Wykonanie chodników lipiec – wrzesień 2020
6. Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego kwiecień – czerwiec 2021
7. Roboty wykończeniowe maj – czerwiec 2021

 

Grafika Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych [800x397]

Zdjęcie Droga Trzydnik Duży Potoczek [400x533] Zdjęcie Droga Trzydnik Duży Potoczek [400x533]

Zdjęcie Droga Trzydnik Duży Potoczek [400x533] Zdjęcie Droga Trzydnik Duży Potoczek [400x533]

Skip to content