Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Blinów-Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00 wraz z budową oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2289L na terenie gminy Zakrzówek

Całkowita wartość inwestycji: 5.759.094,33 zł

 

Dofinansowanie inwestycji w ramach środków z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH  wyniosło: 3.455.456,00zł

 

Okres realizacji: 2020-2021

 

Zakres robót obejmował m.in:

1) przebudowę i budowę chodników o powierzchni 8804m2

2) budowę zatok autobusowych w ilości 5 szt.,

3) budowę bezpiecznych przejść dla pieszych w ilości 1 szt.

4) poprawę systemu odwodnienia całości pasa drogowego  poprzez ustawienie przepustów pod drogą powiatową o łącznej długości 204mb oraz pod zjazdami o łącznej długości 339mb,

5) budowę zjazdów o powierzchni 979 m2,

6) poprawę bezpieczeństwa poprzez ustawienie barier energochłonnych i szczeblinkowych o łącznej   długości 370mb,

7) wykonano parking z zatokami o powierzchni 730 m2

8) wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe na powierzchni 1256,33 m2 oraz ustawiono 32 szt. pionowych znaków drogowych,

9) ustawiono 204 szt. słupów elektrycznych oświetlenia drogowego z oprawami LED,

 

Środki finansowe uzyskane w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH zostały przeznaczone na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2289L na długości 4899mb celem opłacenia  należności Wykonawcy w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie.

Grafika Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych [595x397]

tablica1jpg [300x212]

Skip to content