Przebudowa dróg powiatowych nr 2732L i 2731L na odc. Majdan Grabina – granica powiatu od km 0+006,00 do km 2+865,50 oraz od km 3+536,00 do km 10+560,00

Zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2732L i 2731L na odc. Majdan Grabina – granica powiatu od km 0+006,00 do km 2+865,50 oraz od km 3+536,00 do km 10+560,00”.

Całkowita wartość inwestycji: 7 762 759,55 zł

Dofinansowanie inwestycji w ramach środków z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH wyniosło: 5 702 748,00zł

Okres realizacji: 2019-2020

W ramach inwestycji kompleksowo przebudowano odcinek dróg powiatowych nr 2731L i 2732L o długości 9,884 km w gminie Zakrzówek łączący powiat kraśnicki z powiatem janowskim.

Zakres robót obejmował m.in:

  • przebudowę i budowę chodników o długości ok. 2600 mb,
  • budowę zatok autobusowych w ilości 6 szt.,
  • budowę bezpiecznych przejść dla pieszych w ilości 2 szt.
  • poprawę systemu odwodnienia całości pasa drogowego  poprzez ustawienie przepustów
  • budowę 4 szt zjazdów publicznych,
  • poprawę bezpieczeństwa poprzez ustawienie barier energochłonnych na długości 981m.

Środki finansowe uzyskane w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH zostały przeznaczone na przebudowę odcinka dróg powiatowych nr 2732L i 2731L na odc. Majdan Grabina – granica powiatu od km 0+006,00 do km 2+865,50 oraz od km 3+536,00 do km 10+560,00 celem opłacenia  należności Wykonawcy w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie.

 

Grafika Wsparcie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5 702 74800 zł [832x555]

Skip to content