Ogłoszenia

Podpisanie umowy na największą inwestycję drogową w powiecie

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kraśniku podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 2726L Wilkołaz-Zakrzówek”

Inwestycja polegała będzie na kompleksowej przebudowie ok. 6,3km odcinka drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W zakres robót wchodziło będzie poszerzenie nawierzchni jezdni o szerokości 6,5m na całym odcinku, budowa chodników i ścieżek rowerowych o łącznej długości 2344m, bezpiecznych przejść dla pieszych, bezpiecznych skrzyżowań z drogami podporządkowanymi.
W ramach inwestycji planuje się przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego w miejscowości Lipno w gminie Zakrzówek, wykonanie nowych warstw bitumicznych o łącznej grubości 20cm, wykonanie odwodnienia drogi, wykonanie zjazdów, utwardzonych poboczy, chodników i ciągu pieszo-rowerowego.

– To długo wyczekiwana i ważna dla mieszkańców Powiatu Kraśnickiego inwestycja. Droga ta stanowi bowiem połączenie bezpośrednie z węzłem oddanej w zeszłym roku drogi ekspresowej S19 i stanowi okno na świat dla kilkunastu tysięcy mieszkańców naszego powiatu- mówił Andrzej Rolla Starosta Kraśnicki i dodał – Od dłuższego czasu zabiegaliśmy jako Powiat o środki na kompleksową przebudowę tej drogi i dzięki pojawieniu się możliwości aplikowania o środki rządowe udało się i to z wyjątkowo dobrym skutkiem. Otóż Powiat Kraśnicki otrzymał historyczne wręcz dofinansowanie sięgające 80 % wartości zadania w ramach dysponowanych przez Wojewodę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą, który oszacował inwestycję najkorzystniej tj. na kwotę 21.217.953,65 zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy) jest lokalna firma z długimi tradycjami WOD-BUD Sp. z o.o. Warto wspomnieć iż, zaoferowana kwota jest o ok. 1,5 mln zł niższa od oszacowanej kwoty kosztorysowej. Całość dokumentacji postępowania przetargowego przygotowała i przeprowadziła nasza jednostka podległa- Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku. Inwestycja nie mogłaby dojść do skutku gdyby nie wsparcie dwóch gmin tj. Gminy Wilkołaz oraz Gminy Zakrzówek.

Skip to content