Ogłoszenia

Koszenie poboczy dróg powiatowych.

Informujemy, iż obecnie trwają prace związane z koszeniem poboczy dróg powiatowych. Realizowane jest to zarówno oznakowanymi ciągnikami rolniczymi jak też ręcznie przy użyciu kos spalinowych.

Apelujemy do użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu trwających prac utrzymaniowych.

Skip to content