Ogłoszenia

Modernizacja drogi powiatowej nr 2289L w Gminie Szastarka – umowa podpisana!

Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla oraz Wicestarosta Kraśnicki Paweł Kudrel, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Iwony Szymańskiej, podpisali umowę na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2289L relacji Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Blinów-Polichna IV w Gminie Szastarka.

Umowa została zawarta z konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB S.A., które reprezentował Wiceprezes Zarządu Mieczysław Wilk. Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku reprezentowała dyrektor Marta Gajewska oraz z-ca Michał Kondracki.

Zakres prac budowlanych obejmuje kompleksową przebudowę i poszerzenie drogi wraz z nowym odwodnieniem, a całość inwestycji oszacowana została na kwotę 14.878.327,80 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: #PolskiŁad wyniosło 95%, a połowę wkładu własnego Beneficjenta pokrywa Gmina Szastarka.

Skip to content