Zamówienia publiczne

Wykonanie podstawowego (rocznego) przeglądu stanu technicznego 17 sztuk obiektów mostowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Powiat Kraśnicki – Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pod nazwą: Wykonanie podstawowego (rocznego) przeglądu stanu technicznego 17 sztuk obiektów mostowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku”.

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 27.10.2022 r., godz. 10.00

Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, Sekretariat II piętro, pokój Nr 310

Dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zdp-krasnik.pl

 

Załączniki:
formularz ofertowy - zał. nr 1.pdf (79,58 KB)
wzór umowy - zał. nr 2.pdf (56,71 KB)
Wykaz mostów - zał. nr 3.pdf (482,07 KB)
Zapytanie ofertowe.pdf (720,28 KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (564,65 KB)

Odnośnik do ogłoszenia na stronie BIP:
https://zdp-krasnik.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-niepodlegajace-ustawie-pzp/wykonanie-podstawowego-rocznego-przegladu-stanu-technicznego-17-sztuk-obiektow-mostowych-administrowanych-przez-zarzad-drog-powiatowych-w-krasniku.html
Skip to content