Zamówienia publiczne

Wykonanie podstawowego (rocznego) przeglądu stanu technicznego dróg powiatowych, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Powiat Kraśnicki – Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pod nazwą: Wykonanie podstawowego (rocznego) przeglądu stanu technicznego dróg powiatowych, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 27.10.2022 r., godz. 10.00

Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, Sekretariat II piętro, pokój Nr 310

Dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zdp-krasnik.pl

Załączniki:
Zał. nr 1 - formularz ofertowy.pdf (124,93 KB)
zał. nr 2 Wzór umowy.pdf (87,96 KB)
Załącznik 4b - Mapa.pdf (619,91 KB)
Zapytanie ofertowe.pdf (937,29 KB)
Załącznik 4a - Mapa.pdf (14,02 MB)
Załącznik nr 3- Wykaz dróg (zmieniony).pdf (1,6 MB)
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (349,35 KB)

Odnośnik do ogłoszenia na stronie BIP:
https://zdp-krasnik.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-niepodlegajace-ustawie-pzp/wykonanie-podstawowego-rocznego-przegladu-stanu-technicznego-drog-powiatowych-administrowanych-przez-zarzad-drog-powiatowych-w-krasniku.html
Skip to content