Zamówienia publiczne

Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Powiat Kraśnicki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, ul. Szpitalna 2A zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pod nazwą: „Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2285 z późn. zm.)”

Podstawa prawna:

Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

Termin składania ofert:

06.10.2022 r., godz. 10.00

Miejsce składania ofert:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, Sekretariat II piętro, pokój Nr 310

Dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zdp-krasnik.pl

Dyrektor

Marta Gajewska

Załączniki:
Oferta zał. Nr 1 do ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu
Obwieszczenie Ministra Finansów
Zał. do oferty zad. Nr I
Zał. do oferty zadanie Nr II
Wzór umowy
Załącznik nr 2 do ogłoszenia
załącznik Nr 1 do umowy
Załącznik nr 2 do umowy
Załącznik nr 3 do ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Odnośnik do ogłoszenia na stronie BIP:
https://zdp-krasnik.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-niepodlegajace-ustawie-pzp/usuwanie-pojazdow-z-drog-znajdujacych-sie-na-terenie-powiatu-krasnickiego-oraz-prowadzenie-parkingu-strzezonego-dla-usuwanych-pojazdow-zgodnie-z-art-130a-ustawy-z-dnia-20-czerwca-1997-r-prawo-o-ruchu-drogowym.html

 

Skip to content