Ogłoszenia

Kolejne inwestycje na drogach powiatu kraśnickiego!

W czwartek Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla wspólnie z Sekretarzem Powiatu Łukaszem Skokowskim przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Powiatu Agnieszki Rak, podpisali umowy na realizację kolejnych inwestycji drogowych.

 

Pierwsza z umów dotyczy modernizacji drogi powiatowej nr 2639L, która przebiega przez Gminę Dzierzkowice do granicy z powiatem opolskim. W imieniu wykonawcy, którym jest konsorcjum firm PBI Infrastruktura S. A. oraz PBI WMB Sp. z o.o. umowę podpisał prezes Bartłomiej Kotwica. Inwestycja została oszacowana przez wykonawcę na kwotę 12.279.714,18 zł, a w ramach jej realizacji zostanie kompleksowo przebudowany ponad 5-kilometrowy odcinek drogi. Na realizację inwestycji Zarząd Powiatu Kraśnickiego pozyskał 50% dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Inwestycje w ramach wkładu własnego beneficjenta wsparł samorząd Gminy Dzierzkowice. Dziękuję Wójtowi Marcinowi Gąsiorowskiemu za współpracę i wsparcie przy jej realizacji — podkreśla starosta Andrzej Rolla.

Kolejna umowa dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2701L – ul. Budzyńska w Kraśniku. Umowę podpisano w obecności Przewodniczącego Rady Powiatu Kraśnickiego Jacka Dubiela, który zabiegał o remont arterii. Wykonawcą prac jest Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o z siedzibą w Lublinie, które reprezentował prezes Jerzy Podstawka. W ramach inwestycji zostanie wyremontowana i poszerzona nawierzchnia oraz chodnik. Koszt zadania to 2 294 342,11 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 50%. Wkład własny beneficjenta pokrywa miasto Kraśnik.

Skip to content