Ogłoszenia

Umowy na kolejne inwestycje drogowe podpisane!

Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla oraz Wicestarosta Kraśnicki Andrzej Cieśla, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Iwony Szymańskiej podpisali umowę na realizację kolejnych inwestycji w infrastrukturę drogową z firmą Budownictwo Drogowe, którą reprezentował przedstawiciel Piotr Groszek.

Celem zawarcia umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodników przy drogach powiatowych w Gminie Gościeradów w miejscowościach: Łany, Księżomierz Kolonia, Marynopole, Gościeradów Plebański, Aleksandrów, Księżomierz Gościeradowska oraz w Gminie Urzędów w miejscowości Popkowice.

Jestem przekonany, że realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo pieszych i kierujących poruszających się po drogach powiatu kraśnickiego. Cieszę się, że dzięki wzorowej współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku możemy realizować inwestycje, na które mieszkańcy powiatu czekali od lat podkreśla Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.

Wartość prac budowlanych to 430.794,99zł.

Skip to content